Topluma Katkı

TOPLUMA KATKI

İlerlemenin yaratıcı dinamiği GENÇLER

Gelişmekte olan ülkelerin en büyük avantajı olan genç nüfus ancak adil bir gelecekte topluma katkı sunabilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kalkınma amaçları için ortaklıklar

Aşırı yoksulluğu sona erdirmek. Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele. İklim değişikliğini düzeltme. 

GÜVEN VE SAYGI

Yenilik ve değişim amacıyla iş birliği

Disiplinler arası bireylerden oluşan ve farklılıklarından beslenen, gönüllülük temelli bir topluluk oluşturmayı hedefler. 

DEĞERLER

Yaratıcılık, teknoloji, sanat ve eşit gelecek kavramlarını önemsiyoruz.

ico-1

Kurumsal şirketlerden, profesyonellere, öğrencilerden, genç girişimcilere, sanatçılar, tasarımcılar gibi toplumun farklı kesimlerine değerler sunuyoruz.

Teknoloji odaklı gençlik projeleri
 1. Paylaşım ekonomisine inanır
 2. Girişimcilik eğilimin ve desteklerinin artmasını ister
 3. Kolektif yaratıcılık inanarak çalışır
 4. Gençlik için açık inovasyon ve işbirliği yapar
 5. Yeni iletişim teknolojilerini benimser
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 1. Kent politikalarındaki eğilimleri takip eder
 2. Kadınların güçlendirilmesine öncelik tanır
 3. Kız çocuklarının deneyimsel öğrenmesi için metodlar geliştirir
18/35 yaş arası bireylerin eğitim hakkı
 1. Kapsayıcıdır
 2. Genç istihdamına öncelik tanır
 3. Çok seslidir
 4. Çalışkan gençleri ödüllendirir
 5. Eğitim politikasını takip eder
 6. Eğitim faaliyetlerini destekler, destek bulur
 7. Hayat boyu öğrenmeyi teşvik eder
BAĞ KURALIM

PROJE öneriniz mi var?

Benzersiz fikirler konusunda heyecan duyan, etki odaklı girişimciliğe inanan gençlerin projeler oluşturmasına yardımcı olan gönüllü bir ekibiz.