Sosyal Etki, Gönüllülük ve Topluma Katkı

Toplumsal
Fayda

Derneği.

Bireysel ve toplumsal düzeyde sürdürülebilir, kapsayıcı ve etki odaklı toplumsal fayda üretimi için çalışır.

Türkiye’nin eğitim ve sosyal etki eko-sistemini desteklemek, gençler için fırsat eşitliğini sağlamaya yardımcı olmak, genç istihdamına destek vermek, bu konuda çalışmalar yapmak amacıyla 2017 yılında İstanbul’da kuruldu.

Değişim

Değişim öncüleri olan gençlere inanıyor ve kurumsal kapasitemizle destekliyoruz.

Strateji

GENÇLİĞİN yaratıcı gücünü «kolektif üretim» çarpanıyla buluşturmalıyız.

Yaklaşım

Disiplinler arası bireylerden oluşan, farklılıklardan beslenen toplulukları destekliyoruz.

Yöntem

Gençleri güçlendiren, deneyim kazandıran yaratıcı girişimlere destek araçları sunuyoruz.

0

Deneyimli girişimcilik liderleri ve gönüllü mentörler

0 milyon

Doğrudan iletişim kurabildiğimiz genç hedef kitle

Topluma Katkı

Sivil Toplumun Katılımcı Gücü.

Gençlerin güçlenmesi, eğitim ve kariyerde fırsat eşitliğine kavuşması amacıyla öğrenim çağındaki bireylere özel çözümler geliştiriyor, fark yaratan kapsayıcı projeler kurguluyoruz.

 

Sosyal Sorumluluk

Eğitimde fırsat eşitliğini yükseltmek amacıyla özel ve kamu sektörüyle işbirliği içinde sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz.

Sosyal Girişimcilik

Yaratıcılık ve inovasyonla desteklenmiş toplumsal fayda üreten girişimlerin kurumsal kapasitelerini güçlendiriyoruz.

Sürdürülebilirlik

Geleceğin kurgusundan şimdinin gençlerinin toplumsal kalkınma sürecinden eşit faydalanması amacıyla programlar yürütüyoruz.

 

Topluma KATKI

Gençlik Yaklaşımı.

Tasarım, sanat, zanaat, mühendislik, teknoloji ve girişimcilik alanlarında profesyonel veya amatör birikime sahip tüm gençleri desteklemek için çalışıyoruz.

00%

2022 yılı
Genç işsizliği oranı
Videoyu oynat
Topluma KATKI

Organizasyon Değerlerimiz.

Sivil alanda, «sosyal etki» «sürdürülebilirlik» «sosyal girişimcilik» «etki yatırımı» «sistem dönüşümü» kavramlarını ilkeleştirmiş eşitlikçi, kapsayıcı ve sosyokrasi temelli bir organizasyonuz.

 

ico-3
Kurumsal
 • Kapsayıcılık
 • Genç istihdamı
 • Eğitimde fırsat eşitliği
 • Paylaşım ekonomisi
 • Kolektif üretim
 • Açık inovasyon
 • Ortaklıklar
ico-4
Organizasyonel
 • Kent politikalarındaki eğilimler
 • Çok seslilik
 • Hayat boyu öğrenme
 • Kadınların güçlendirilmesi
 • Tech4Good
 • Yaratıcılık
 • Amaç odaklılık

Etik Kod Deklarasyonumuz

Gönüllü etik kod çerçevesi nedir?

TFD’de prensiplere dayalı etik kodlar gönüllük esasına dayanır ve tüm taraflara istisnasız deklare edilir. Olumlu bir dilde hazırlanmıştır, kural koymaktan ziyade yönlendiricidir ve ‘’iş/proje/üretim yapış şeklimiz’’ in yol haritasını karşı tarafa anlatan doğal bir yönlendirme sağlar.

Etik kodun amacı nedir? Bu belgeyi niye hazırladık?

Ortak kurum kültürü yaratmak, çalışanların davranışlarını iyileştirmek, yasal gerekliliklere uyum sağlamak, paydaşların beklentilerini karşılamak, topluma karşı sorumlu bir organizasyon olabilmek, kamuoyuna karşı TFD'nin itibarını güçlendirmek, oluşabilecek olumsuzlukların etkilerini azaltmak ve dernekler hukukuna uyumlu kalabilmek adına hazırlanmıştır.

TFD’nin sekiz temel ilkesi (değerleri) nelerdir?
 1. Gönüllülük
 2. Sürdürülebilirlik
 3. Dürüstlük
 4. Güçlü iletişim
 5. Deneyime açıklık
 6. Kapsayıcılık
 7. Takım Çalışması (iş birliği)
 8. İnovasyon (yaratıcı üretim)
ORTAKLIKLAR

Değer Katan
Kurumlar.

İletişim

Merak Ettiklerin?
Bağ Kuralım.